ads1 ads2
Movie plot

Hai kẻ giết người theo hợp đồng dày dạn kinh nghiệm, vứt bỏ nạn nhân mới nhất của chúng trong một 'nghĩa địa của đám đông' đang rình rập trong khu rừng cổ xưa bởi một thế lực siêu nhiên ác độc…

Show less...