ads1 ads2
Movie plot

Nguyên bản và gần gũi, bộ phim tài liệu này ghi lại cuộc đấu tranh của các bệnh nhân và các chuyên gia y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán.

Show less...