ads1 ads2
Movie plot

Vào đầu Thế chiến thứ hai, khi nước Anh trở nên tuyệt vọng, Churchill ra lệnh cho cơ quan gián điệp mới của mình – SOE – tuyển dụng và đào tạo phụ nữ làm gián điệp.

Show less...