ads1 ads2
Movie plot

Trong những năm 1970 và 1980, thành công và tầm ảnh hưởng của National Lampoon đã tạo ra một đế chế truyền thông mới, một phần do Douglas Kenney tài giỏi và rắc rối giám sát.

Show less...