ads1 ads2
Movie plot

Sau khi chiến đấu theo cách của họ qua tất cả bảy kỳ dị, Tổ chức An ninh Chaldea cuối cùng đã đến điểm cuối của Grand Order: The Final Singularity, Grand Temple of Time: Solomon.Bây giờ là lúc để tiêu diệt tận gốc tất cả cái ác, Solomon, Vua của các Pháp sư. Bây giờ là lúc để đòi lại tương lai.Với hoạt động cuối cùng đang diễn ra trên diện rộng, Romani Archaman cân nhắc những lựa chọn mà anh ấy sẽ sớm phải thực hiện, Mash Kyrielight suy nghĩ về những giới hạn của cusống, và Fujimaru chuẩn bị nhận Mystic Code mới.Tất cả các cuộc gặp gỡ của họ đã dẫn đến thời điểm này khi Fujimaru và Mash cuối cùng bắt tay vào hoạt động cuối cùng của họ …

Show less...