ads1 ads2
Movie plot

Giáng Sinh ở California: Ánh Đèn Thành Phố là câu chuyện một năm sau khi chuyện tình của Callie và Joseph nảy nở, họ rời trang trại để tiếp quản việc kinh doanh của gia đình ở San Francisco và chuẩn bị cho đám cưới.

Show less...